Чи законні «правила» встановлені магазинами

1. Супермаркет — це приватна власність чи громадське місце?

Торгові зали — це громадське місце, незалежно від форми власності.
Закон України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення».
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2899-15

Стаття 1. Визначення термінів
Для цілей цього Закону наведені нижчих Терміни вжіваються в такому значенні :
Громадське місце – частина (частини) будь-якої Будівлі, споруди, яка доступна або відкрита для населення вільно, чи за запрошенням, або за плату, постійно, періодично або час від часу, в тому числі під`їзди, а також підземні переходи, стадіони;

2. Чи можна фотографувати в супермаркетах товари?

Не просто можна, а потрібно.

Стаття 50 Конституції України :

Кожен має право на безпечне для життя і здоров`я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди. Кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. Така інформація ніким не може бути засекречена.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/paran4..

3. Де сказано, що саме можна  фотографувати?

Стаття 34 Конституції України :

Кожному гарантується право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Ми можемо вибирати самостійно – вдивлятися, або фотографувати.
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр/paran4..

4. Чи можна заходити в магазини з сумками і рюкзаками?

Ніякий закон не забороняє заходити в торгові зали з сумками і рюкзаками, а значить це дозволено. Однак, охоронці супермаркетів так часто не пускають людей з особистими речами, що уряд розжував це питання в п. 21 постанови КМУ №833 15.06.2006р. «Про затвердження Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного бслуговування на ринку споживчих товарів »
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/833-2006-п

п. 21. Суб’єкт господарювання зобов’язаний:

— надавати споживачеві (покупцеві) у доступній формі необхідну,
достовірну та своєчасну інформацію про товари;
— усіляко сприяти споживачеві (покупцеві) у вільному виборі
товарів і додаткових послуг, на його вимогу провести перевірку
якості, безпеки, комплектності, міри, ваги та ціни товарів з
наданням йому контрольно-вимірювальних приладів, документів, які
підтверджують якість, безпеку, ціну товарів;
— забезпечити можливість використання електронних платіжних
засобів під час здійснення розрахунків за продані товари (надані
послуги) відповідно до законодавства;
— перевірити справність виробу, продемонструвати, за
можливості, його роботу та ознайомити споживача з правилами
користування;
— забезпечити приймання, зберігання і продаж товарів та
продукції, виготовленої у закладі ресторанного господарства,
відповідно до законодавства;
— забезпечити доступ споживачів до торговельних об’єктів без
здавання на збереження особистих речей, крім товарів, реалізація
яких здійснюється у таких торговельних об’єктах;
— створити умови для збереження речей споживачів, у разі, коли
вхід до торговельного об’єкта з товарами, які реалізуються в таких
закладах, заборонено.

Охоронці не можуть обшукувати і вимагати показати вміст сумок – робити це мають право тільки співробітники поліції в присутності понятих та зі складанням протоколу.

5. Охоронці супермаркетів наділені додатковими правами?

У будь-яких охоронців і співробітників приватних охоронних агентств прав не більше, ніж у звичайних громадян України. Наявність форми і рації не наділяє їх винятковістю.

Охоронцям не можна:
— обшукувати покупців і ритися в чужих сумках або пакетах;
— примушувати залишати речі в камері схову;
— хапати покупців за частини тіла і одяг, одягати наручники і взагалі застосовувати силу і спецзасоби, крім — випадків, коли відвідувач загрожує життю, здоров`ю або майну інших людей;
— звертатися до людей в неповажній формі, ображати, погрожувати арештом, затриманням чи іншим покаранням;
— перешкоджати покупцям входити у відкритий торговий зал або виходити з нього;
— змушувати покупців покинути відкритий торговий зал;
— забороняти фотозйомку в торговому залі, відбирати фотоапарати і вимагати видалення фотографій,
— відбирати інші речі, які належать покупцям.

Охоронцям можна :

— викликати поліцію, але тільки якщо відвідувача підозрюють у скоєнні злочину. При цьому затримання, в принципі, допустимо, але тільки для запобігання явного злочину, а в разі помилки охороні доведеться нести кримінальну або цивільно-правову відповідальність за свої дії.
— на прохання покупця викликати адміністратора.
— ввічливо попросити покупців показати вміст сумок або кишень, оглядати і перевіряти їх виключно за їх згодою, не наполягаючи у разі відмови.
— ввічливо попросити покупців залишити речі в камері схову, не наполягаючи у разі відмови.

Важливе доповнення: Все вищевикладене відноситься до тих охоронців супермаркету, які НЕ є співробітниками офіційно оформлених охоронних агентств. Це може бути внутрішня служба безпеки, наприклад.

Якщо ж супермаркет уклав контракт з охоронним агентством, то дії цих охоронців підпадають під Закон України «Про охоронну діяльність», який набув чинності 18 жовтня 2012 року
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4616-17

Закон не дає право обшукувати, забороняти входити в торговий зал з рюкзаком, без вагомої причини обмежувати свободу громадян та інше, але співробітники охоронного агенства отримують право затримувати підозрюваних в крадіжці, або тих, які становлять загрозу для оточуючих людей до приїзду поліції, застосовуючи при цьому спецзасоби.

Вплинути на співробітників охоронного агенства отримують легше – якщо вони перевищили свої повноваження, то по вашій скарзі приватне охоронне підприємство можуть позбавити ліцензії.

6. Чи дозволено поширювати фотографії співробітників супермаркетів в ЗМІ та інтернеті?

Найчастіше, охоронці і продавці супермаркетів прикриваються 308-ю статтею ЦК України, але вони забувають прочитати останній пункт, який все розставляє по своїх місцях :

Стаття 308. Охорона інтересів фізичної особи, яка зображена на фотографіях та в інших художніх творах

1. Фотографія, інші художні твори, на яких зображено фізичну особу, можуть бути публічно показані, відтворені, розповсюджені лише за згодою цієї особи, а в разі її смерті — за згодою осіб, визначених частиною четвертою статті 303 цього Кодексу.

Згода, яку дала фізична особа, зображена на фотографії, іншому художньому творі, може бути після її смерті відкликана особами, визначеними частиною четвертою статті 303 цього Кодексу. Витрати особи, яка здійснювала публічний показ, відтворення чи розповсюдження фотографії, іншого художнього твору, відшкодовуються цими особами.

2. Якщо фізична особа позувала авторові за плату, фотографія, інший художній твір може бути публічно показаний, відтворений або розповсюджений без її згоди.

Фізична особа, яка позувала авторові фотографії, іншого художнього твору за плату, а після її смерті — її діти та вдова (вдівець), батьки, брати та сестри можуть вимагати припинення публічного показу, відтворення чи розповсюдження фотографії, іншого художнього твору за умови відшкодування автору або іншій особі пов’язаних із цим збитків.

3. Фотографія може бути розповсюджена без дозволу фізичної особи, яка зображена на ній, якщо це викликано необхідністю захисту її інтересів або інтересів інших осіб.

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/435-15/paran1687#..

Отже, Фотографуючи в супермаркетах, ми захищаємо свої інтереси, а якщо фотографуємо під час громадських рейдів — захищаємо також інтереси інших осіб.

Інформацією про особисте та сімейне життя особи є будь-які відомості та / або дані про відносини немайнового та майнового характеру, обставини, події, стосунки тощо, пов`язані з особою та членами її сім`ї, за винятком передбаченої законами інформації, що стосується здійснення особою , займає посаду, пов`язану з виконанням функцій держави або органів місцевого самоврядування, посадових або службових повноважень. Така інформація про особу є конфіденційною.

Роз`яснення Конституційного Суду України до статей 32 і 34 Конституції
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/v002p710-12

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *