Трудові відносини

ТОВ «Правова допомога» надає наступні послуги у галузі трудового права як працівникам, так і роботодавцям:

  • Надання усних та письмових консультацій з будь-яких питань у сфері трудових відносин, здійснення належного документального оформлення трудових відносин;
  • Підготовка внутрішньої документації з трудових питань, в тому числі: колективних договорів, правил внутрішнього трудового розпорядку, наказів, розпоряджень та інших документів;
  • Підготовка трудових договорів (контрактів), а також договорів про матеріальну відповідальність та інших угод з працівниками;
  • Правовий супровід процедури притягнення працівників до дисциплінарної, матеріальної відповідальності;
  • Представництво інтересів Клієнта при досудовому врегулюванні спорів та у судових процесах;
  • Підготовка листів, відзивів, клопотань, заяв, позовних заяв/скарг, претензій, протоколів, пояснень, офіційних листів (відповідей на листи), звернень та інших юридично значущих документів, необхідних для врегулювання трудових відносин.